στοιχεία κυκλοφορίας οχημάτων

δρόμος, αυτοκίνητα, φορτηγά,

Τα στοιχεία των οχημάτων πέρασαν διαδικτυακά στο Υπουργείο Μεταφορών. Για ποιο λόγο 

Μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (Κ.Ε.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης διατέθηκαν στο Υπουργείο Μεταφορών τα στοιχεία των τελών

Όλα στον αέρα! Στοιχεία κυκλοφορίας οχημάτων προσβάσιμα στο κοινό

Ειδικός ιστότοπος δημιουργείται για την παροχή δημοσίων πληροφοριών για την κατάσταση οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην

Φίλτρα