Συμβάσεις προμήθειας λεωφορείων | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Συμβάσεις προμήθειας λεωφορείων

Συμβάσεις Προμήθειας Υλικού Συντήρησης από το υπ. Μεταφορών για άλλους δημόσιους φορείς

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δύναται να αναθέτει συμβάσεις προμήθειας και συντήρησης τροχαίου υλικού το οποίο είναι αναγκαίο για την εκτέλεση, από τους αρμόδιους κατά νόμο δημόσιους φορείς, συγκοινωνιακού έργου με μέσα οδικής μεταφοράς (θερμικά λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα λεωφορεία - τρόλλεϋ