συνδυασμένες μεταφορορές

Δύο γερανογέφυρες στον ΟΛΘ αναβαθμίζουν τις συνδυασμένες μεταφορές

10/02/2021 - 14:00

Η ΟΛΘ Α.Ε. ανακοίνωσε την προμήθεια δύο (2) νέων, ειδικά σχεδιασμένων, Γερανογεφυρών (Ship To Shore Cranes) για το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης με σκοπό