συνεργεία υβριδικών αυτοκινήτων

καθορίζονται επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης

Πώς λειτουργούν τα συνεργεία ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων 

Ειδικές προϋποθέσεις θέτει υπουργική απόφαση για την αδειοδότηση και τη λειτουργία συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης όπως

Φίλτρα