Συστήματα πυρόσβεσης κινητήρων

Συστήματα πυρόσβεσης κινητήρων «ΚΥDΟΝ» & «FIDIAS»

01/12/2018 - 18:00

Από την 1η Σεπτεμβρίου του 2021, τα συστήματα πυρόσβεσης κινητήρων θα είναι υποχρεωτικά -βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας- σε όλα τα πούλμαν και λεωφορεία