θερμική καταπόνηση εργαζομένων

Έλεγχοι για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης

Την περίοδο του θέρους λαμβάνει χώρα ιδιαίτερη καταπόνηση των εργαζομένων που οφείλεται στη συνέργεια μετεωρολογικών παραγόντων του εξωτερικού

Φίλτρα