υπέρβαρα οχήματα | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

υπέρβαρα οχήματα

Τα πρόστιμα για Υπέρβαρα και η ακινητοποίηση των Οχημάτων από τα Μικτά Κλιμάκια

Υπέρβαρα πάνω από 20% και άλλες σοβαρές παραβάσεις για τις οποίες προβλέπεται ακινητοποίηση του φορτηγού έχουν εφαρμογή όχι μόνο για τα ελληνικά, αλλά και για τα ξένα οχήματα.