Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Έγκριση για την Περιφερειακή Θεσσαλονίκης

Την υπαγωγή στον Νόμο περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του έργου «Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης», αποφάσισε η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ.