Άδεις για ΦΙΧ βυτία καυσίμων

Με απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών κ.κ. Φώλια και Χατζηδάκη καθορίστηκαν οι γενικοί όροι κυκλοφορίας και διενέργειας μεταφορών από βυτιοφόρα ΦΙΧ υγρών καυσίμων κατηγορίας Α,
καθώς και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης άδειας στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και περιλαμβάνει τα εξής:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΦΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΦΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ