Τροχοί & TIR

Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Ρυμουλκουμένων Δημοσίας για Μεταφορικές & Μεμονωμένους

Στο περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & TIR Ιουλίου που κυκλοφορεί δημοσιεύεται παρακάτω η υπουργική απόφαση, σχετικά με τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ρυμουλκουμένων δημοσίας για μεταφορικές & μεμονωμένους,
Κυριακή 26/02/2012 - 22:27
Κοινοποίηση στα Social Media

Στο περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & TIR Ιουλίου που κυκλοφορεί δημοσιεύεται παρακάτω η υπουργική απόφαση, σχετικά με τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ρυμουλκουμένων δημοσίας για μεταφορικές & μεμονωμένους, η οποία, αν και δεν μεταβάλει τον αριθμό των ρυμουλκουμένων, όπως ίσχυε, κρίθηκε αναγκαία γιατί αφενός τονίζει ότι τα αυτοκίνητα υγρών καυσίμων έλκουν μόνο ρυμουλκούμενα βυτία υγρών καυσίμων και διευκρινίζει επίσης την χρήση των αυτοκινήτων ψυγείων διεθνών μεταφορών.

PreviousNext