Σε μια προσπάθεια να περιορίσει το μέγεθος της παρανομίας από κοινοτικά τουριστικά λεωφορεία που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, το υπουργείο ΥποΜεΔι απέστειλε εγκύκλιο προς το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με θέμα "Πλαίσιο εξυπηρέτησης ενδομεταφορών από κοινοτικό μεταφορέα μη εγκατεστημένο στην Ελλάδα" στην οποία περιγράφεται το πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας των κοινοτικών λεωφορείων εντός της Ελλάδας στα πλαίσια του καμποτάζ και επισημαίνονται οι παραβάσεις που διαπράττονται ώστε οι έλεγχοι να γίνουν πιο αποτελεσματικοί.
Στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Αυγούστου που κυκλοφορεί δημοσιεύεται η σχετική και πολύ ενδιαφέρουσα εγκύκλιος.