Οι περίπου 600 μέτοχοι των ΚΤΕΛ, οι οποίοι έχουν αντικαταστήσει τα λεωφορεία τους, αλλά δεν έχουν πάρει ακόμη την αντίστοιχη επιδότηση παρότι έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αναμένεται να κινηθούν δικαστικά κατά του δημοσίου με καταθέσεις αγωγών, προκειμένου να προλάβουν τυχόν παραγραφή.
Περισσότερες πληροφορίες, στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Αυγούστου που κυκλοφορεί.