Δύο γενιές στον ίδιο δρόμο

Από το 1950 στο 2011

Το ΤΡΟΧΟΙ & TIR Σεπτεμβρίου σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε δίπλα δίπλα, στο δρόμο, ισάξια και ισότιμα τον πρόγονο Bussing και τον απόγονο ΜΑΝ TGA σε μια παράλληλη φωτογραφική παρουσίαση.