Μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη, ο υπουργός ΥποΜεΔι, Γιάννης Ραγκούσης, θα έχει στα χέρια του τη μελέτη για τη «λειτουργία του συστήματος και των δυνατοτήτων απελευθέρωσης της αγοράς» που εκπονείται με σκοπό τη σύνταξη μιας έκθεσης που θα πρέπει να υποβληθεί στην «τρόικα», σύμφωνα με την υποχρέωση που το υπουργείο ΥποΜεΔι έχει αναλάβει με βάση την τελευταία αναθεωρημένη έκδοση του μνημονίου.
Στο μεταξύ, τουριστικοί και ΚΤΕΛ διασταυρώνουν τα ξίφη τους αποστέλλοντας τις προτάσεις τους στο υπουργείο καταγράφοντας σ΄ αυτές τα επιχειρήματά τους και τα οφέλη που θα προκύψουν ή τη ζημία που θα επέλθει αν εισακουστούν ή όχι οι προτεινόμενες λύσεις. Καταθέτουν επίσης και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, το οποίο επιχειρούν να ερμηνεύσουν προς δικαίωση των θέσεών τους.
Αναλυτικά, στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Σεπτεμβρίου που κυκλοφορεί