Μεταβατικές περίοδοι και ποσοστά αδειών

Σε ισχύ βρίσκεται η δεύτερη μεταβατική περίοδος σχετικά με τη χορήγηση αδειών βυτιοφόρων ΦΙΧ μετά το άνοιγμα που επέβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας και εκδόθηκε η Α8/63771/6239 απόφαση του υπ. ΥποΜεΔι.
Οι μεταβατικές περίοδοι που έχουν ξεκινήσει από 26 Απριλίου του 2011 έχουν ως εξής:
- Μέχρι 30-06-2011 επιτρέπεται, για κάθε εταιρεία εμπορίας κατέχουσα άδεια εμπορίας, η έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινήτων συνολικού μικτού βάρους μέχρι του ποσοστού 30% του συνολικού μικτού βάρους των ήδη κατεχόντων Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινήτων.
- Από 01-07-2011 μέχρι 30.06.2012 επιτρέπεται, για κάθε εταιρεία εμπορίας κατέχουσα άδεια εμπορίας, η έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινήτων συνολικού μικτού βάρους μέχρι του ποσοστού 30% του συνολικού μικτού βάρους των ήδη κατεχόντων Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινήτων.
- Από 01-07-2012 μέχρι 30.06.2013 επιτρέπεται, για κάθε εταιρεία εμπορίας κατέχουσα άδεια εμπορίας, η έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινήτων συνολικού μικτού βάρους μέχρι του ποσοστού 40% του συνολικού μικτού βάρους των ήδη κατεχόντων Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινήτων.
- Από 01-07-2013 επιτρέπεται, για κάθε εταιρεία εμπορίας κατέχουσα άδεια εμπορίας, η έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, ανεξαρτήτως του μικτού βάρους των ήδη κατεχομένων αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ βυτιοφόρων αυτοκινήτων.
Υπενθυμίζεται επίσης ότι σε κάθε περίπτωση, ο δικαιούμενος αριθμός νέων αδειών κυκλοφορίας Βυτιοφόρων αυτοκινήτων ΙΧ σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι τουλάχιστον μία (1).
Μέχρι 30.06.2013 επιτρέπεται η έκδοση μέχρι δύο (2) αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινήτων στο όνομα νέων εταιρειών εμπορίας οι οποίες κατέχουν άδεια εμπορίας υγρών καυσίμων, αφορολόγητων ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίμων, υγραερίων και ασφάλτου και οι οποίες δεν διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας ΦΙΧ βυτιοφόρου αυτοκινήτου.