Επανακαθορίστηκε η διαδικασία της διαπίστωσης χρήσης οινοπνεύματος, φαρμάκων και ναρκωτικών ουσιών από οδηγούς κατά την οδήγηση οχημάτων, ενώ ορίζονται τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια οινοπνεύματος και στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Οκτωβρίου που κυκλοφορεί δημοσιεύεται η νέα υπουργική απόφαση.