Νέα Πυροσβεστικά Αεροδρομίου της ΥΠΑ
20 Θηριώδη Astra Θωρακίζουν τα ελληνικά αεροδρόμια

Τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας μας θωρακίζονται με κάποια από τα πιο ικανά και εντυπωσιακά οχήματα πυρόσβεσης της Ευρώπης -ένα πραγματικά κτηνώδες, πλαίσιο 6x6 της ASTRA και μία απίθανη υπερκατασκευή ελληνικού σχεδιασμού και μελέτης, συναπαρτίζουν ένα από τα πιο σοφιστικέ οχήματα πυρόσβεσης και διάσωσης της εποχής μας.