Η εμφάνιση δημοσιευμάτων σε διάφορα έντυπα περί επιδότησης των euro 6 φορτηγών αυτοκινήτων σε συνδυασμό με την άρση της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης δημιούργησε απορίες και ερωτήματα ως προς το ποσό και το πραγματικό όφελος για τον ενδιαφερόμενο.
Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, προβλέπεται η επιδότηση φορτηγών με κινητήρα euro 6 αλλά η επιδότηση αφορά στην πρόσθετη αξία σε σχέση με το φορτηγό euro 5. Όλες οι απαραίτητες δευκρινήσεις δίνονται στη σελίδα 24 του ΤΡΟΧΟΙ & TIR Δεκεμβρίου που κυκλοφορεί.