Τροχοί & TIR

Εισφορά ανά όχημα

Tο ύψος της εισφοράς που καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου από τις μεταφορικές επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί Α.Ο.Μ. σύμφωνα με το ν. 3887/2010, για κάθε όχημα ιδιόκτητο ή μισθωμένο που χρησιμ
Πέμπτη 29/03/2012 - 23:48
Κοινοποίηση στα Social Media

Tο ύψος της εισφοράς που καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου από τις μεταφορικές επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί Α.Ο.Μ. σύμφωνα με το ν. 3887/2010, για κάθε όχημα ιδιόκτητο ή μισθωμένο που χρησιμοποιούν για την πραγματοποίηση οδικών εμπορευματικών μεταφορών ορίζεται στο ποσό των 500 (πεντακοσίων) ευρώ.

Η βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. για την καταβολή της παραπάνω εισφοράς υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ως προϋπόθεση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού οχήματος δημοσίας χρήσης στο όνομα της επιχείρησης και για την θεώρηση μισθωτηρίου συμβολαίου φορτηγού οχήματος δημοσίας χρήσης σύμφωνα με το Π.Δ. 91/1988, όπως ισχύει, εφ' όσον με την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας ή με την μίσθωση αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των οχημάτων που χρησιμοποιεί η μεταφορική επιχείρηση

Στο ίδιο τεύχος #287

PreviousNext