Τροχοί & TIR

«Οικονομική Επιφάνεια»

Όπως είναι γνωστό, για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών, απαιτείται μεταξύ των άλλων και «οικονομική επιφάνεια» που ορίζεται στα 9.000 ευρώ για το πρώτο όχημα
Πέμπτη 29/03/2012 - 23:51
Κοινοποίηση στα Social Media

Όπως είναι γνωστό, για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών, απαιτείται μεταξύ των άλλων και «οικονομική επιφάνεια» που ορίζεται στα 9.000 ευρώ για το πρώτο όχημα και επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε επόμενο όχημα.

Αυτή η οικονομική επιφάνεια μπορεί να αποδειχθεί είτε με βεβαίωση είτε με εγγύηση τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος ότι ο αιτών την έκδοση άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικό στο κατάλληλο ύψος (9.000 € για το πρώτο όχημα συν 5.000 € για κάθε επόμενο όχημα)

Το… «παραθυράκι»

Ωστόσο, αντί της βεβαίωσης ή της εγγύησης της τράπεζας, η οικονομική επιφάνεια αποδεικνύεται εναλλακτικά και με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς της μεταφορικής επιχείρησης εφόσον αυτοί έχουν ελεγχθεί από ορκωτό λογιστή.
Εφόσον, δηλαδή, τα ταμειακά αποθέματα της μεταφορικής επιχείρησης καλύπτουν τα παραπάνω ποσά, τότε η εταιρεία πληροί το κριτήριο της «οικονομικής επιφάνειας».
Σχετική είναι η διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Μεταφορών με αριθμ. πρωτ. Β/59998/6148/11 της 22/12/2011 που εκδόθηκε από τη Δ/νση Μεταφορών του υπουργείου.

PreviousNext