Μείωση της κατανάλωσης και μερικές ακόμα ευρωπαλέτες

Σάβ, 01/06/2013 - 00:00

Θετικά ανταποκρίθηκε η Επιτροπή μεταφορών της ΕΕ στο αίτημα των κατασκευαστών φορτηγών για εξοικονόμηση καυσίμου με την τοποθέτηση αεροδυναμικών βοηθημάτων στο πίσω άκρο των επικαθήμενων, όπως τα κάθετα πτερύγια των τρακτόρων, έστω και αν έτσι επέρχεται αύξηση του νομίμου σήμερα μήκους των αρθρωτών. Παράλληλα η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα αύξησης του μήκους των οχημάτων ή (και) του ύψους τους, προκειμένου να βελτιώσει τη μεταφορική τους δυνατότητα ως αντιστάθμισμα του αυξημένου κόστους των νέων euro 6 φορτηγών και της άρνησης πολλών κρατών – μελών να δώσουν ουσιαστικά κίνητρα στους αγοραστές. Το θέμα αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρουσες παραμέτρους τις οποίες θα διαβάσετε στο άρθρο του Μανώλη Αγριμανάκη με τίτλο «Μείωση της κατανάλωσης και μερικές ακόμα ευρωπαλέτες».

Μανώλη Αγριμανάκη