Γίνεται ενδομεταφορά με πολλαπλές φορτώσεις και μόνο μία φορτωτική; Στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Ιουνίου που κυκλοφορεί απαντούμε στο σχετικό ερώτημα καθώς και σε ό,τι έχει να κάνει με τους οδικούς ελέγχους, τους χώρους στάθμευσης και τον τόπο διαμονής που πρέπει να δηλώνουμε στην άδεια. Ακόμα, διαβάστε στο ίδιο τεύχος για τη ρύθμιση οφειλών προς τα διόδια, το κόστος απόκτησης ΠΕΙ, τη μεταφορά αποβλήτων εκτός συνόρων, το STOP που επέβαλε η ΕΕ στην Τουρκία για την επιβολή τελών προς τα ελληνικά φορτηγά αλλά και τον τρόπο να χαμηλώσει εκ νέου η εισφορά προς τον ΟΑΕΕ.