Αναπροσαρμόστηκαν από 1/5/18 οι ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές καθαρών ναύλων Οχημάτων, αλλά στην ίδια βάση (με το μέτρο) όπως ίσχυε πάντα.

Παραμένει επίσης ο διαχωρισμός στην τιμή του ναύλου ανάλογα με την παλαιότητα των πλοίων (πάνω ή κάτω των 10 ετών). Αυτή η διαφορά λόγω παλαιότητας του πλοίου κυμαίνεται στο 10%. Για παράδειγμα, στη διαδρομή Ηράκλειο – Πειραιάς, ο ναύλος των φορτηγών είναι 28,468 ευρώ το μέτρο για τα άνω των 10 ετών πλοία και 31,315 ευρώ το μέτρο για τα κάτω των 10 ετών πλοίων. Καθώς όμως η συντριπτική πλειονότητα των πλοίων μας είναι άνω των 10 ετών, ισχύει ο παραπάνω χαμηλότερος ναύλος.

Οι ναύλοι όλων των εσωτερικών ακτοπλοϊκών μας γραμμών (περί τις 1.600 συνδέσεις με την επιστροφή τους) έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1540/Β/2018 σε πίνακες ανά λιμάνι.