Αναπροσαρμόστηκαν από 1/5/18 οι ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές καθαρών ναύλων Οχημάτων, αλλά στην ίδια βάση (με το μέτρο) όπως ίσχυε πάντα.

Παραμένει επίσης ο διαχωρισμός στην τιμή του ναύλου ανάλογα με την παλαιότητα των πλοίων (πάνω ή κάτω των 10 ετών). Αυτή η διαφορά λόγω παλαιότητας του πλοίου κυμαίνεται στο 10%.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος του ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί.