Άδεια πρατηρίου καυσίμων στην περίπτωση που έχει αφαιρεθεί

Δευ, 11/04/2022 - 13:23

Αν η άδεια πρατηρίου καυσίμου έχει αφαιρεθεί, για να λειτουργήσει αυτό το πρατήριο πρέπει να βγάλει νέα άδεια.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπ. Υποδομών και Μεταφορών διευκρινίζεται η περίπτωση χορήγησης νέας άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων (μικτού ή αμιγούς) στις περιπτώσεις αφαίρεσης της υφιστάμενης και ορίζεται ότι:

«Σε περίπτωση, παραχώρησης της χρήσης ή της εκμετάλλευσης λειτουργούντος πρατηρίου σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκδίδεται υποχρεωτικά νέα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, στο όνομα του νέου δικαιούχου, με την υποβολή…».

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι:

«Η άδεια ίδρυσης ως ατομική διοικητική πράξη εκδίδεται στο όνομα συγκεκριμένου αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και δεν ισχύει για άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων δεν έχει εκδοθεί. Συνεπώς, σε περίπτωση οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων (μικτού ή αμιγούς), το εν λόγω πρατήριο πρέπει να ιδρυθεί εξαρχής με την έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και νέας άδειας λειτουργίας, ενώ ο νέος εκμεταλλευτής δεν μπορεί να αιτηθεί τη χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας αν δεν έχει τύχει της χορήγησης νέας άδειας ίδρυσης στο όνομά του».