Μετά από αίτημα της διεύθυνσης εμπορευματικών Μεταφορών και για τη διευκόλυνση των εξαγωγών και της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων γενικότερα, ενημερώθηκαν τα τελωνεία της χώρας για τη χορήγηση αδειών διέλευσης προς τρίτες χώρες ως εξής:

οι μεταφορείς ΦΔΧ μπορούν να λαμβάνουν τρεις άδειες διέλευσης για καθεμία από τις παρακάτω κατηγορίες αδειών:

  •  Μολδαβίας διμερείς και Transit ατελείς
  •  Ουκρανίας διμερείς και Transit ατελείς
  •  Ρωσίας διμερείς και Transit ατελείς

Η χορήγηση των επιπλέον αδειών διέλευσης ανά κατηγορία πραγματοποιείται μόνο με την επιστροφή των αντίστοιχων ίδιας κατηγορίας αδειών