Εγκρίθηκε ο κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Γενικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων» [«Design and Manufacturing of Sports Vehicle Systems (DMSVS)»].

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Γενικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και αποσκοπεί στην επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων στον επιστημονικό χώρο και στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού με έμφαση στην επιστημονική περιοχή της Σχεδίασης, Κατασκευής και Ενεργειακής Ανάλυσης Τμημάτων Οχημάτων για χρήση κυρίως στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, σε οχήματα επιδόσεων και σε μαζικής παραγωγής, αξιοποιώντας σύγχρονα λογισμικά, εργαλεία, πειραματικές και υπολογιστικές μεθόδους και μηχανές σχεδίασης και κατασκευής.

Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στις εφαρμοσμένες τεχνολογίες Σχεδίασης και Κατασκευής σε τμήματα που αποτελούν οχήματα αγωνιστικής χρήσης, όπως και σε οχήματα υψηλών επιδόσεων ή συμβατικά.

Τα μαθήματα εστιάζουν τόσο σε θέματα κατασκευαστικά που αφορούν τεχνολογία υλικών, αντοχή δομικών στοιχείων, σχεδίαση/ κατασκευή με σύγχρονες υπολογιστικές μεθόδους, εργαλειομηχανές και 3Δ εκτυπωτές για την υλοποίηση των τεμαχίων και τη συναρμολόγησή τους σε λειτουργικά συστήματα, όσο και σε ενεργειακά που αφορούν την αεροδυναμική σχεδίαση και τη μελέτη, τη λειτουργία και την αύξηση της απόδοσης μηχανών εσωτερικής καύσης, αλλά και υβριδική τεχνολογία και εναλλακτικές μορφές παραγωγής και μετάδοσης ισχύος.

Το Π.Μ.Σ. «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων» μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) πλήρους φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα πρώτα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’) αφιερώνονται στην παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων ανά εξάμηνο, ενώ το τρίτο (Γ’) για τη συγγραφή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας, στην οποία δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα (πιστωτικές μονάδες ολόκληρου εξαμήνου). Δικαίωμα για την παράδοση της Διπλωματικής Εργασίας θα έχουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων.