Τροχοί & TIR

Αμαξοστάσια λεωφορείων. Άδεια και λειτουργία

Καθορίστηκαν με υπ. απόφαση οι τεχνικές προδιαγραφές για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αμαξοστασίων για τη στάθμευση, συντήρηση και φύλαξη των αστικών και ημιαστικών λεωφορείων των συγκοινωνιακώ
Πέμπτη 11/05/2023 - 09:38
Κοινοποίηση στα Social Media
οασθ

Καθορίστηκαν με υπ. απόφαση οι τεχνικές προδιαγραφές για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αμαξοστασίων για τη στάθμευση, συντήρηση και φύλαξη των αστικών και ημιαστικών λεωφορείων των συγκοινωνιακών φορέων που εκτελούν δημόσιες τακτικές αστικές μεταφορές επιβατών. 

Τα αμαξοστάσια περιλαμβάνουν χώρους στάθμευσης αστικών και ημιαστικών λεωφορείων, καθώς και εγκαταστάσεις συνεργείων επισκευής και συντήρησης και εγκαταστάσεις πλυντηρίων και λιπαντηρίων για τα ανωτέρω οχήματα.

Τα αμαξοστάσια ταξινομούνται ανάλογα με την ωφέλιμη επιφάνεια του αμαξοστασίου σε:

1. Μικρού μεγέθους, με εμβαδόν ωφέλιμης επιφάνειας μικρότερο ή ίσο των 1.000 m2

2. Μεσαίου μεγέθους, με εμβαδόν ωφέλιμης επιφάνειας μεγαλύτερο από 1.000 m2 και μικρότερο ή ίσο των 3.500 m2

3. Μεγάλου μεγέθους, με εμβαδόν ωφέλιμης επιφάνειας μεγαλύτερο από 3.500 m2

Θέση αμαξοστασίου

Η χωροθέτηση των αμαξοστασίων είναι αποδεκτή στις περιοχές που επιτρέπεται η χρήση «Στάθμευση (κτίριο - γήπεδο)» ή «Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς».

Ειδικά για τα αμαξοστάσιο μέσου και μεγάλου μεγέθους, απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία τους:

α. Σε ακτινική απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων (m) από νοσοκομείο ή κλινική.

β. Σε ακτινική απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων (m) από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου αποθηκών εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών.

γ. Σε ακτινική απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων (m) από το περίγραμμα ορατών αρχαιολογικών χώρων ή κηρυγμένων μνημείων, τηρουμένων και των διατάξεων περί προστασίας των αρχαιολογικών χώρων.

3. Οι συμπληρωματικές εγκαταστάσεις οφείλουν να πληρούν τις αποστάσεις ασφαλείας και εν γένει τις ειδικότερες κατά περίπτωση διατάξεις λειτουργίας, στις οποίες υπάγονται νομοθετικά.

Με την ίδια απόφαση (Αριθμ. 148169) ορίζονται τεχνικά θέματα. Μεταξύ αυτών, η επιφάνεια των θέσεων στάθμευσης η οποία πρέπει να είναι επίπεδη και η κλίση της δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τέσσερα τις εκατό (4 %). Οι διαστάσεις της θέσης στάθμευσης πρέπει να επαρκούν για τη στάθμευση των οχημάτων για τα οποία προορίζονται. Ειδικότερα:

α. Το ελάχιστο πλάτος κάθε θέσης στάθμευσης δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 3,5 m.

β. Το ελάχιστο μήκος κάθε θέσης στάθμευσης πρέπει να είναι μεγαλύτερο κατά ένα 1 m τουλάχιστον από το μήκος του τύπου οχήματος για το οποίο προορίζεται.

Ορίζεται, επίσης, ότι το ελάχιστο πλάτος των λωρίδων κυκλοφορίας στην περίπτωση λωρίδας μονής κατεύθυνσης είναι 5 m και στην περίπτωση λωρίδας διπλής κατεύθυνσης 7 m. Οι εξωτερικές ακτίνες στροφής των λωρίδων κυκλοφορίας εξαρτώνται από την εν γένει διαμόρφωση της στροφής και τον τύπο των κυκλοφορούντων οχημάτων, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι μεγαλύτερες ή ίσες των 10 m.

Όλη η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3120/Β/10-05-23.

PreviousNext