Εγκρίθηκε με απόφαση του υπ. Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, η δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού είκοσι επτά εκατομμυρίων εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (27.122.000,00) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, για τη χορήγηση αποζημίωσης στα ΚΤΕΛ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΣ) και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ), για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, λόγω πλήρων ή μερικών απαλλαγών στην καταβολή κομίστρου.

Η χορήγηση του παραπάνω ποσού έχει να κάνει με τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις λόγω των απαλλαγών που ισχύουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς και προκαλούν απώλειες εσόδων στα ΚΤΕΛ.