ΚΤΕΛ

σκυλος dog
μεταφορά μαθητών
κτελ σργολιδας
police
κτελ νησι
φωτό: Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας
κτελ τροχαιο
κτελ σργολιδας