Στην αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης Ελλάδας και Σερβίας προχώρησαν οι δύο χώρες με την κύρωση σχετικής συμφωνίας που προβλέπει την αναγνώριση των αδειών οδήγησης που έχουν χορηγηθεί από τις χώρες αυτές και των οποίων οι κάτοχοι επιθυμούν να εγκατασταθούν στην επικράτεια της άλλης χώρας.

Με την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης όλοι οι πολίτες που έχουν είτε τη συνήθη διαμονή τους στο έδαφος ενός από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη είτε την προσωρινή διαμονή τους στο έδαφος της Δημοκρατίας της Σερβίας, θα μπορούν πλέον να αποκτήσουν μέσω ανταλλαγής άδεια οδήγησης της χώρας που διαμένουν χωρίς την υποχρέωση θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι πολίτες των δύο χωρών, που επιθυμούν να εγκατασταθούν στο έδαφος της άλλης χώρας, να αποκτήσουν άδεια οδήγησης της χώρας που ζουν προσκομίζοντας μόνο ιατρικά πιστοποιητικά υγείας και ακολουθώντας αντίστοιχη διαδικασία παρόμοια με αυτή που εφαρμόζεται για την ανταλλαγή αδειών οδήγησης που έχουν χορηγηθεί από κράτη μέλη της Ε.Ε. με ελληνικές άδειες οδήγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/126/ΕΚ.