Άδειες οδήγησης | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Άδειες οδήγησης

Η νέα παράταση για άδειες οδήγησης και Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας

Παρατείνεται για 7 (επτά) μήνες από την ημερομηνία της λήξης τους η ισχύς των:

- Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2020.

7μηνη παράταση για άδειες οδήγησης και Π.Ε.Ι.

Παρατείνονται για επτά (7) μήνες οι άδειες οδήγησης, καθώς και τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2020.

Αλβανικές άδειες

Με πρόσφατη απόφαση (ΦΕΚ 1932/Β/19-5-20) το υπ. Μεταφορών επικαιροποιεί προγενέστερες διατάξεις σχετικές με την ισχύ στην Ελλάδα αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη.

Μεταξύ των άλλων, ορίζεται ότι:

Παράταση αδειών οδήγησης και ΚΤΕΟ

Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης του κορονοϊού (COVID-19), το υπ. Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε τα παρακάτω:

Επιστρέφονται άδειες και πινακίδες

Με Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, επιστρέφονται από σήμερα (17 Μαρτίου) οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους και να περιοριστούν οι πιθανότητες εξάπλωσης του κορονοϊο

Τι ισχύει με τις αλβανικές άδειες οδήγησης

Ελλάδα και Αλβανία (αναφέρονται στο εξής ως Συμβαλλόμενα Μέρη) έχουν συμφωνήσει στην ανταλλαγή ισχυουσών αδειών οδήγησης, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τη μια ή την άλλη χώρα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία αυτού, σε κατόχους αδειών οδήγησης στους οποίους έχει παρασχεθεί συνήθης διαμονή στο έδαφος

Αμοιβαία αναγνώριση αδειών οδήγησης

Στην αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης Ελλάδας και Σερβίας προχώρησαν οι δύο χώρες με την κύρωση σχετικής συμφωνίας που προβλέπει την αναγνώριση των αδειών οδήγησης που έχουν χορηγηθεί από τις χώρες αυτές και των οποίων οι κάτοχοι επιθυμούν να εγκατασταθούν στην επικράτεια της άλλης χώρας.