Άδειες οδήγησης

φορτηγα στην εθνική οδό
Φωτό: Πυροσβεστικό Σώμα