Τροχοί & TIR

Αναβάθμιση Εγνατίας Οδού στον τομέα της πληροφόρησης

Ολοκληρώθηκε στην Εγνατία Οδό με επιτυχία το βασικό μέρος του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος “C-ROADS GREECE”, με το οποίο η Ελλάδα συνεργαζόμενη με άλλα Κράτη Μέλη εισέρχεται πλέον δυ
Πέμπτη 08/06/2023 - 10:52
Κοινοποίηση στα Social Media

Ολοκληρώθηκε στην Εγνατία Οδό με επιτυχία το βασικό μέρος του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος “C-ROADS GREECE”, με το οποίο η Ελλάδα συνεργαζόμενη με άλλα Κράτη Μέλη εισέρχεται πλέον δυναμικά στον ευρωπαϊκό χάρτη της παροχής υπηρεσιών συνεργατικών συστημάτων ευφυών μεταφορών (cooperative Intelligent Transport Systems, C-ITS).

Οι υπηρεσίες C-ITS (https://www.c-roads.eu/pilots/implemented-services.html) επιτρέπουν τη μεταφορά πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο για το οδικό δίκτυο, για οδικά συμβάντα και την οδική ασφάλεια καθώς και ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω ασύρματης επικοινωνίας υποδομής και οχημάτων (I2V), οχημάτων μεταξύ τους (V2V) και οχημάτων με άλλες οντότητες (π.χ. πεζούς) (V2X).

Εγκατάσταση δικτύου Πληροφοριών

Στο πλαίσιο του έργου “C-Roads Greece” η Εγνατία Οδός Α.Ε. ως φορέας υλοποίησης του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ. εγκατέστησε πιλοτικά στο οδικό τμήμα Πολύμυλος – Βέροια – Κουλούρα δίκτυο συνεργατικών συσκευών πεδίου που επιτρέπουν τη μεταφορά πληροφοριών από το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας Πολυμύλου εντός των διερχόμενων οχημάτων συντήρησης της οδού που εξοπλίστηκαν κατάλληλα για λήψη των C-ITS μηνυμάτων και την παρουσίαση αυτών σε κινητές συσκευές (mobile app).

Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να γίνουν διαθέσιμες μελλοντικά και προς όλα τα διερχόμενα οχήματα που θα φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (είτε εκ κατασκευής είτε μέσω εφαρμογών mobile app).

Παράλληλα, η Εγνατία Οδός Α.Ε. συμμετείχε μαζί με άλλους εταίρους στη σύνταξη ενός οδικού χάρτη προς το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ. για την ευρεία διάδοση και χρήση των υπηρεσιών C-ITS στο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων της Ελλάδας.

PreviousNext