Εγκρίθηκε από τον υπ. Υποδομών και μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, η διάθεση 38.290.392 ευρώ για επιχορήγηση του ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α. για την «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Μ.Α.Ε.)» για την κάλυψη της μείωσης των εσόδων εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, με σκοπό την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Η παραπάνω πίστωση αποτελεί ανάσα για τον ΟΑΣΑ που δέχεται πιέσεις από αρκετούς προμηθευτές (ανταλλακτικών, ελαστικών κ.λπ.) για την εξόφληση προμηθειών που έχουν ήδη γίνει.