Η διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων και μικροδεμάτων σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο το 2020 έναντι του 2019, ενώ εκτιμάται ότι οι ίδιες υπηρεσίες έτρεξαν με μεγαλύτερους ανοδικούς ρυθμούς το 2021.

Ειδικότερα, η αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών για το έτος 2020, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, έχει ως εξής:

Ο κύκλος εργασιών των ταχυδρομικών επιχειρήσεων παρουσίασε άνοδο, καθώς διαμορφώθηκε σε 645 εκατ. ευρώ, έναντι 637 εκατ. το 2019. Η πανδημία Cοvid-19 προκάλεσε αλματώδη αύξηση στη ζήτηση υπηρεσιών ταχυμεταφορών, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις με Γενική Άδεια να βελτιώσουν κατά 17% τον κύκλο εργασιών τους, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αντίθετα, ο κύκλος εργασιών του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) παρουσίασε πτώση κατά 15%, γεγονός που αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στους περιορισμούς που επέφερε η πανδημία στις συναλλαγές με φυσική παρουσία και στις διεθνείς μεταφορές.

Τα έσοδα της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς παρουσίασαν αύξηση κατά 5,8% σε σχέση με το 2019, φθάνοντας τα 596,5 εκατ. ευρώ, προερχόμενα από τη διακίνηση 328,7 εκατ. αντικειμένων, μειωμένων κατά 5,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Tο μερίδιο εσόδων του ΦΠΚΥ στη συνολική αγορά μειώθηκε στο 25,1% από 30,9% το 2019, ενώ παράλληλα, αυξήθηκε το μερίδιο των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών στο 71,8% από 65,4% την προηγούμενη χρονιά. Το μερίδιο των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια παρουσίασε μείωση στο 3,1% από 3,7% το 2019.

Το μερίδιο των δεμάτων-μικροδεμάτων σημείωσε αύξηση στο σύνολο του πλήθους αλλά και των εσόδων των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων, φθάνοντας το 21,9% και το 56,8%, αντίστοιχα.

Η διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων εντός της χώρας (89%) απέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς (67%). Το μεγαλύτερο μέρος των ταχυδρομικών αντικειμένων διακινήθηκε από την Αττική (72%) και τη Μακεδονία (12%) προς το εσωτερικό και το εξωτερικό.

591 εταιρείες courier

Στην αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ), πέραν του ΦΠΚΥ, δραστηριοποιήθηκαν εννέα επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια, οι οποίες διακίνησαν το 21% των ταχυδρομικών αντικειμένων της αγοράς ΚΥ και απέφεραν το 11% των εσόδων της. Οι φάκελοι ήταν αναμφισβήτητα το κυρίαρχο αντικείμενο στην αγορά της ΚΥ, καθώς αποτέλεσαν το 91,4% των διακινούμενων αντικειμένων και απέφεραν το 82,7% των εσόδων της.

Στην αγορά των ταχυμεταφορών εισήλθαν 75 νέες επιχειρήσεις, διαμορφώνοντας το σύνολο των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια σε 591. Οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών διακίνησαν φακέλους σε ποσοστό 34% και δέματα-μικροδέματα σε ποσοστό 66% του πλήθους των αντικειμένων. Οι φάκελοι απέφεραν στις επιχειρήσεις με Γενική Άδεια εμφανώς λιγότερα έσοδα (26%) από ό,τι τα δέματα-μικροδέματα (74%).