Τροχοί & TIR

Αντικατάσταση ΦΔΧ με τον περιορισμό euro 4 και μια ακόμη σημαντική διευκρίνιση

Οι διευκρινίσεις του υπ. Μεταφορών
Δευτέρα 19/02/2024 - 11:15
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Κατόπιν ερωτημάτων τόσο των περιφερειακών υπηρεσιών μεταφορών όσο και αυτοκινητιστών, η Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών διευκρινίζει τα παρακάτω σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 3887/2010 και ειδικότερα την περίπτωση μεταβίβασης άδειας ΦΔΧ όπου οι νέοι κάτοχοί τους υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τα οχήματά τους με άλλα νεότερης τεχνολογίας κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων τουλάχιστον EURO IV.

Πάνω σε αυτό, το υπουργείο διευκρινίζει με εγκύκλιό του (16/02/24) τα εξής:

• Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται όταν α) μεταβιβάζεται όχημα με το δικαίωμα άδειας ΦΔΧ (παλαιές άδειες) και, β) όταν η μεταβίβαση πραγματοποιείται μετά την έναρξη εφαρμογής της διάταξης. Στις λοιπές περιπτώσεις, ο μεταφορέας μπορεί να αντικαταστήσει το όχημά του με τις ισχύουσες διατάξεις, χωρίς τον ανωτέρω περιορισμό το όχημα να είναι κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων τουλάχιστον EURO IV.

• Όταν γίνει μεταβίβαση που εμπίπτει στο άρθρο 14 παρ. 3 ν. 3887/2010, ο νέος κάτοχος που αντικατέστησε με όχημα προδιαγραφών EURO IV δεν μπορεί στο εξής να αντικαταστήσει το όχημα με άλλο, κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων κατώτερης από EURO IV. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί ξανά σε αυτήν την άδεια ΦΔΧ να γίνει αντικατάσταση με όχημα κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων κατώτερης από EURO IV. Αυτό είναι σύμφωνο και με τον περιβαλλοντικό σκοπό της ρύθμισης (βλ. αιτιολογική έκθεση ν. 3887/2010, Κεφάλαιο Α.1, σελ. 3).

• Τέλος, η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 ν. 3887/2010 έχει εφαρμογή μόνο στη μεταβίβαση ολόκληρης άδειας ΦΔΧ και όχι σε περίπτωση μεταβίβασης ποσοστού εξ αδιαιρέτου (ιδανικών μεριδίων).

Από τα παραπάνω, είναι σημαντικές οι δύο διευκρινίσεις ότι ο ίδιος ο μεταφορέας μπορεί να αντικαταστήσει το όχημά του χωρίς τον περιορισμό του euro 4 και ότι στην περίπτωση μεταβίβασης, ο νέος κάτοχος, αυτός που αντικατέστησε το όχημά του με φορτηγό euro 4 δεν μπορεί να το αντικαταστήσει πάλι με άλλο φορτηγό κατηγορίας κατώτερης του euro 4 που σημαίνει ότι δεν μπορεί ξανά σε αυτή την άδεια ΦΔΧ να γίνει αντικατάσταση με όχημα κατηγορίας κατώτερης του euro 4.

PreviousNext