Τροχοί & TIR

Αντικατάσταση ταξί με επιβατικά 6-9 θέσεων σε 4 Περιφέρειες. Επιλογή δικαιούχων

Καθορίστηκαν τα ποσοστά των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν με επιβατηγά οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων σε κάθε έδρα εντός των Περιφερειών Αττικής, Ιονίων Νήσων
Τετάρτη 13/12/2023 - 00:06
Κοινοποίηση στα Social Media

Καθορίστηκαν τα ποσοστά των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν με επιβατηγά οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων σε κάθε έδρα εντός των Περιφερειών Αττικής, Ιονίων Νήσων, Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και ο τρόπος επιλογής των δικαιούχων. Αναλυτικότερα έχουν εφαρμογή τα παρακάτω:

Ποσοστό αντικατάστασης οχημάτων

1. Το ποσοστό των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν με επιβατηγά οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων σε κάθε έδρα διοικητική μονάδα της Περιφέρειας Αττικής καθορίζεται στο 30%.

2. Το ποσοστό των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν με επιβατηγά οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων σε κάθε έδρα διοικητική μονάδα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθορίζεται στο 30%.

3. Το ποσοστό των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν με επιβατηγά οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων σε κάθε έδρα διοικητική μονάδα της Περιφέρειας Κρήτης καθορίζεται στο 30%.

4. Το ποσοστό των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν με επιβατηγά οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων σε κάθε έδρα διοικητική μονάδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καθορίζεται ως ακολούθως:

Επιλογή δικαιούχων

1. Από τη θέση σε ισχύ αυτής της απόφασης, δύναται να δημοσιευθεί πρόσκληση του αρμόδιου Περιφερειάρχη με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι κυκλοφορούντων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ που έχουν έδρα - διοικητική μονάδα είτε εντός της Περιφέρειας είτε εντός της Περιφερειακής Ενότητας να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας, εντός έξι (6) εβδομάδων από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, για την αντικατάσταση των υφιστάμενων αδειών, σε άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων της αυτής έδρας. Στην πρόσκληση καθορίζεται ο αριθμός των αδειών που μπορούν να αντικατασταθούν σε κάθε έδρα.

Η αίτηση υποβάλλεται αυτοτελώς για κάθε άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός ιδιοκτήτη επί μίας αδείας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, την αίτηση καταθέτει ένας εξ αυτών ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, συνυποβάλλοντας και τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις των λοιπών συνιδιοκτητών.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει κατά πλήρη κυριότητα περισσότερες της μίας άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ στην ίδια έδρα μπορεί να υποβάλλει μόνο ένα αυτοτελές αίτημα. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος ιδανικού μεριδίου σε περισσότερες της μίας άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ στην ίδια έδρα, μπορεί να υποβάλλει αίτημα αυτοτελώς για κάθε άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ στην οποία είναι συνδικαιούχος.

Αν ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις για την αντικατάσταση των αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ σε άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων ανά έδρα είναι μικρότερος ή ίσος από τον αριθμό που καθορίζεται στην πρόσκληση της Περιφέρειας, τότε εντός δέκα (10) ημερών ο οικείος Περιφερειάρχης εκδίδει απόφαση για κάθε δικαιούχο με την οποία εγκρίνεται στο όνομα αυτού η αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ με άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων. Σε περίπτωση υπολειπόμενου αριθμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ προς αντικατάσταση ανά έδρα, μπορεί ο Περιφερειάρχης να εφαρμόσει εκ νέου τη διαδικασία, χωρίς περιορισμούς, ώστε να καλυφθεί αυτός ο υπολειπόμενος αριθμός.

Αν ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις για την αντικατάσταση των αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ σε άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων ανά έδρα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που καθορίζεται στην πρόσκληση, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση.

PreviousNext