Τροχοί & TIR

Απαγορεύσεις φορτηγών στην Ευρώπη

Στις ευρωπαϊκές χώρες ισχύουν απαγορεύσεις βαρέων φορτηγών οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 7,5 τόνων. Ενδεικτικά, στην Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Γερμανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ελβετία
Σάββατο 16/12/2023 - 09:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Στις ευρωπαϊκές χώρες ισχύουν απαγορεύσεις βαρέων φορτηγών οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 7,5 τόνων. Ενδεικτικά, στην Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Γερμανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ελβετία και Ιταλία εφαρμόζονται οι παρακάτω περιορισμοί:

Αυστρία: Φορτηγά με ρυμουλκούμενα, εάν το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του μηχανοκίνητου οχήματος ή του ρυμουλκούμενου υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. Φορτηγά, αρθρωτά οχήματα και αυτοκινούμενα βιομηχανικά μηχανήματα άνω των 7,5 τόνων.

- Σάββατο 16/12/23 στις 15:00-24:00 

- Κυριακή 17/12/23 στις 00:00-22:00      

- Σάββατο 23/12/23 στις 15:00-24:00

- Κυριακή 24/12/23 στις 00:00-22:00

- Δευτέρα 25/12/23 στις 00:00-22:00

- Τρίτη 26/12/23 στις 00:00-22:00

- Σάββατο 30/12/23 στις 15:00-24:00

- Κυριακή 31/12/23 στις 00:00-22:00

- Δευτέρα 1/1/24 στις 00:00-22:00

- Σάββατο 6/1/24 στις 00:00-24:00

Βουλγαρία: Τις επόμενες ημέρες δεν υπάρχουν γενικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας για φορτηγά.

Κροατία: Φορτηγά και συνδυασμένα οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 7,5 τόνων. Φορτηγά και συνδυασμένα οχήματα που υπερβαίνουν τα 14 μέτρα σε μήκος. Μηχανήματα έργων και όλα τα άλλα οχήματα που δεν μπορούν να υπερβούν την ταχύτητα των 40 km/ώρα.

- Κυριακή 24/12/23 στις 15:00-23:00

- Δευτέρα 25/12/23 στις 14:00-23:00

- Τρίτη 26/12/23 στις 14:00-23:00

- Κυριακή 31/12/23 στις 15:00-23:00

- Δευτέρα 1/1/24 στις 14:00-23:00

- Παρασκευή 5/1/24 στις 15:00-23:00

- Σάββατο 6/1/24 στις 14:00-23:00

- Κυριακή 7/1/24 στις 12:00-23:00

Γαλλία:

- Σάββατο 16/12/23 στις 22:00-24:00

- Κυριακή 17/12/23 στις 00:00-22:00

- Σάββατο 23/12/23 στις 22:00-24:00

- Κυριακή 24/12/23 στις 00:00-24:00

- Δευτέρα 25/12/23 στις 00:00-22:00

- Σάββατο 30/12/23 στις 22:00-24:00

- Κυριακή 31/12/23 στις 00:00-24:00

- Δευτέρα 1/1/24 στις 00:00-22:00

- Σάββατο 6/1/24 στις 22:00-24:00

- Κυριακή 7/1/24 στις 00:00-22:00

Γερμανία: Bαρέα φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 7,5 τόνων, καθώς και φορτηγά με ρυμουλκούμενα.

- Κυριακή 17/12/23 στις 00:00-22:00

- Κυριακή 24/12/23 στις 00:00-22:00

- Δευτέρα 25/12/23 στις 00:00-22:00

- Τρίτη 26/12/23 στις 00:00-22:00

- Κυριακή 31/12/23 στις 00:00-22:00

- Δευτέρα 1/1/24 στις 00:00-22:00

- Κυριακή 7/1/24 στις 00:00-22:00

Ιταλία: Βαρέα φορτηγά οχήματα και συνδυασμός οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 7,5 τόνων

- Κυριακή 17/12/23 στις 9:00-22:00

- Κυριακή 24/12/23 στις 9:00-22:00

- Δευτέρα 25/12/23 στις 9:00-22:00

- Τρίτη 26/12/23 στις 9:00-22:00

- Κυριακή 31/12/23 στις 9:00-22:00

- Δευτέρα 1/1/24 στις 9:00-22:00

- Σάββατο 6/1/24 στις 9:00-22:00

- Κυριακή 7/1/24 στις 9:00-22:00

Ελβετία:

- Κυριακή 17/12/23 στις 00:00-24:00

- Κυριακή 24/12/23 στις 00:00-24:00

- Δευτέρα 25/12/23 στις 00:00-24:00

- Τρίτη 26/12/23 στις 00:00-24:00

- Κυριακή 31/12/23 στις 00:00-24:00

- Δευτέρα 1/1/24 στις 00:00-24:00

- Κυριακή 7/1/24 στις 00:00-24:00

Ουγγαρία:

- Σάββατο 16/12/23 στις 22:00-24:00 

- Κυριακή 17/12/23 στις 00:00-22:00

- Σάββατο 23/12/23 στις 22:00-24:00

- Κυριακή 24/12/23 στις 00:00-24:00

- Δευτέρα 25/12/23 στις 00:00-24:00

- Τρίτη 26/12/23 στις 00:00-22:00

- Σάββατο 30/12/23 στις 22:00-24:00

- Κυριακή 31/12/23 στις 00:00-24:00

- Δευτέρα 1/1/24 στις 00:00-22:00

- Σάββατο 6/1/24 στις 22:00-24:00

Οι απαγορεύσεις στην Ουγγαρία δεν ισχύουν για οχήματα διεθνών μεταφορών EURO 3 και πάνω.

Για τις απαγορεύσεις σε άλλες χώρες της Ευρώπης συμβουλευτείτε το site www.trafficban.com.

PreviousNext