Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων απαγορεύεται η στάθμευση φορτηγών οχημάτων μ.β. άνω των 6Τ και λεωφορείων ανεξαρτήτως μ.β. επί της οδού Θηρασίας στην Πάτρα.

Η παραπάνω απαγόρευση τίθεται σε ισχύ μετά την επί τόπου τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων σήμανσης.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι με την απαγόρευση αυτή δεν παρακωλύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνεται η κυκλοφορία των ατόμων με αναπηρία ΑμΕΑ.

Εμείς να σχολιάσουμε ότι για κάθε απαγόρευση στάθμευσης θα πρέπει ο Δήμος να έχει μία εναλλακτική πρόταση, δηλαδή διάθεση χώρου στάθμευσης, κάτι το οποίο σπάνια γίνεται.