Απειλή της Ε. Επιτροπής για μη εφαρμογή της «απόσπασης»

Τετ, 16/02/2022 - 13:13

Με επιστολή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ, αναφέρεται στην υποχρεωτική εφαρμογή της νέας οδηγίας της ΕΕ για την απόσπαση οδηγών, με ισχύ στις 2 Φεβρουαρίου 2022 και προειδοποιεί τα κράτη-μέλη ότι (η Επιτροπή) «όπου χρειάζεται, είναι έτοιμη να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για την απόσπαση των οδηγών».

Υπενθυμίζει, επίσης, στα κράτη-μέλη ότι, από τις 2 Φεβρουαρίου 2022, η πύλη της ΕΕ για την ανάρτηση δηλώσεων «πρέπει να είναι το μόνο υποχρεωτικό σύστημα που απαιτείται να χρησιμοποιούν οι μεταφορείς οδικών μεταφορών για την αποστολή δηλώσεων κατά την απόσπαση των οδηγών τους σε άλλα κράτη-μέλη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην επιστολή της προς τα κράτη-μέλη διευκρινίζει, επίσης, ότι «ο μη καταλογισμός κυρώσεων λόγω έλλειψης εθνικής νομοθεσίας και η εφαρμογή διαφορετικών μέτρων ως προς την υποβολή των δηλώσεων απόσπασης παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ».

Από την πλευρά της η IRU (Διεθνής Ομοσπονδία Οδικών Μεταφορών) συμφωνεί με το περιεχόμενο της Ε.Ε. και τονίζει ότι «τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόμη μεταφέρει τις διατάξεις της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο, κάτι που έχει σημαντικές συνέπειες, όπως σύγχυση σχετικά με το επίπεδο αμοιβής που θα πρέπει να πληρώσουν οι φορείς εκμετάλλευσης στους οδηγούς που έχουν αποσπαστεί εκτός της χώρας καταγωγής».

Καταλήγοντας, η IRU σημειώνει:

«Εκτιμούμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποσαφηνίσει τους κανόνες για την απόσπαση των οδηγών και να ωθήσει τα κράτη-μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη μεταφορά των κανόνων στο εθνικό τους δίκαιο και την κατάλληλη ενημέρωση των φορέων. Η τρέχουσα ασάφεια που προκαλείται από την καθυστέρηση νομοθετικής προσαρμογής και ενημέρωσης δημιουργεί νομική, λειτουργική και οικονομική αβεβαιότητα, η οποία είναι αντιπαραγωγική τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους οδηγούς».