Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου Επαγγελματιών Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων Ελλάδας (ΣΕΟΦΑΕ) αποφάσισε ομόφωνα απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 2/10/2019, μετά και από την κήρυξη παμπειραϊκής απεργίας από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, του οποίου είναι μέλος.

Στην ανακοίνωσή του, το Συνδικάτο των οδηγών αναφέρει ότι αντιδρά στο πολυνομοσχέδιο λέγοντας πως «με σαρωτικό τρόπο τώρα μέσω του «αναπτυξιακού» πολυνομοσχεδίου επιχειρεί η κυβέρνηση να επιβάλει μια σειρά από ανατροπές προς όφελος του κεφαλαίου και σε βάρος των εργαζόμενων, της δημόσιας περιουσίας και του περιβάλλοντος. Οι εθνικές κλαδικές συμβάσεις δεν θα εφαρμόζονται, αν έχει υπογραφεί αντίστοιχη τοπική σύμβαση, που συνήθως έχει δυσμενέστερους όρους για τους εργαζομένους, καθώς τα περιθώρια εργοδοτικών πιέσεων ή παρεμβάσεων σε τοπικά σωματεία είναι μεγαλύτερα στην επαρχία».

Αναλυτικότερα, το Συνδικάτο των οδηγών αντιδρά για τους παρακάτω λόγους:

«1. Η σύμβαση που θα υπογράφουν ενώσεις προσώπων θα υπερισχύει της κλαδικής. Τα τελευταία χρόνια στήθηκαν από εργοδότες πλήθος τέτοιων ενώσεων στοχεύοντας και πετυχαίνοντας την καταβαράθρωση των μισθών.

2. Προβλέπεται η λειτουργία ειδικών οικονομικών ζωνών (ΕΟΖ), που θα εξαιρούνται από τις προϋπάρχουσες μισθολογικές κι άλλες εργασιακές ρυθμίσεις. Οι ΕΟΖ στην πράξη αποτελούν ειδικές ζώνες λεηλασίας του περιβάλλοντος, απρόσκοπτης εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης και απαγόρευσης του συνδικαλισμού.

3. Καταργείται πρακτικά η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στην διαιτησία (ΟΜΕΔ) για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης. Πολλές συμβάσεις στο παρελθόν είχαν υπογραφεί μέσω μονομερούς προσφυγής σωματείων εργαζομένων στη διαιτησία, όταν η διαπραγμάτευση με τις εργοδοτικές ενώσεις δεν προχωρούσε. Η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία πλέον θα επιτρέπεται, μόνον εάν «η συλλογική διαφορά αφορά επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, ή αν αποτύχουν οριστικά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών και η επίλυσή της επιβάλλεται από υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος, συνδεόμενο με τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας». Δηλαδή πρακτικά ποτέ…».