Απίστευτο: 340 παραβάσεις μόνο για ταχογράφο, μόνο από ένα Τμήμα Τροχαίας

Τρί, 28/06/2022 - 15:40

Είχαμε γράψει (και προειδοποιήσει) στις 16 Μαΐου ότι 297 αστυνομικοί εκπαιδεύτηκαν στον έλεγχο φορτηγών και βγαίνουν στους δρόμους" (πατήστε εδώ).

Σήμερα, πληροφορηθήκαμε ότι σε στοχευμένους ελέγχους φορτηγών σχετικά με την τήρηση των διατάξεων για τους ταχογράφους από τους οδηγούς, μόνο το Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2022 σε 29 φορτηγά αυτοκίνητα εντοπίσθηκαν μηχανισμοί επέμβασης στην ορθή καταγραφή των στοιχείων του ταχογράφου, ενώ επιπλέον σε άλλες 311 περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οι οδηγοί έκαναν χρήση ψηφιακής κάρτας άλλου ατόμου.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των εμπεριστατωμένων ελέγχων διαπιστώθηκε ότι τα παραπάνω φορτηγά διέθεταν μηχανισμούς επέμβασης στην ορθή καταγραφή των δεδομένων του ταχογράφου αναφορικά με τη δραστηριότητά του, ενώ κατόπιν επισταμένης μελέτης των φύλλων καταγραφής του ταχογράφου διαπιστώθηκε η μη αποτύπωση σε αυτά των πραγματικών ωρών εργασίας και ανάπαυσης του οδηγού, της ταχύτητας του οχήματος και των διανυθέντων χιλιομέτρων.

Κατά συνέπεια, με τις εν λόγω παρεμβάσεις επηρεαζόταν αρνητικά όχι μόνο η ασφαλής οδήγηση των παραπάνω φορτηγών, αλλά και η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων στο οδικό δίκτυο.

Συνολικά 2.274 παραβάσεις

Στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων βεβαιώθηκαν επίσης 2.274 παραβάσεις σχετικά με τη μη τήρηση των διατάξεων για τις οδικές μεταφορές και τους ταχογράφους.

Ενδεικτικά, από τις παραπάνω παραβάσεις, 311 αφορούσαν τη χρήση ψηφιακής κάρτας ταχογράφου άλλου ατόμου, 68 τη μη ορθή σφράγιση και λειτουργία συσκευής ταχογράφου και 1.268 υπερβάσεις στο χρόνο οδήγησης και παραβίαση του χρόνου ανάπαυσης των οδηγών.

Στους οδηγούς και ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ ακινητοποιήθηκαν οχήματα μέχρι την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του ταχογράφου από εξουσιοδοτημένο συνεργείο καθώς και οι μηχανισμοί επέμβασης και παραποίησης των δεδομένων του ταχογράφου αφαιρέθηκαν.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι στα φορτηγά θα συνεχιστούν με σκοπό τη διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς οδήγησης.

Παραβάσεις και επιπτώσεις

Επειδή οι πληροφορίες του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR αναφέρουν ότι ανάλογες στοχευμένες δράσεις ελέγχων των φορτηγών πραγματοποιούν δεκάδες Τμήματα Τροχαίας σε όλη την Ελλάδα, η τήρηση των διατάξεων των ωραρίων από τους οδηγούς θα πρέπει να θεωρείται μονόδρομος. Οι αρνητικές επιπτώσεις από τις παραβιάσεις των ωρών οδήγησης/ ανάπαυσης είναι πολλές και δεν έχουν να κάνουν μόνο με τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η οδήγηση ενός κουρασμένου οδηγού στο τιμόνι φορτηγού, αλλά επίσης προκαλούν αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος των εταιρειών που έχουν δώσει εντολή στους οδηγούς των φορτηγών να τηρούν τα ωράρια.

Η τήρηση των ωραρίων σημαίνει αυξημένο μισθολογικό κόστος, αυξημένοι χρόνοι μεταφοράς και παράδοσης προϊόντων, λιγότερα δρομολόγια κ.α.