Από σήμερα καταχωρήσεις στο ΕΡΓΑΝΗ για αλλαγές χρόνου εργασίας οδηγών οχημάτων με ταχογράφο

Τετ, 14/12/2022 - 14:47

Από σήμερα, Τετάρτη 14-12-2022, οι εργοδότες που απασχολούν οδηγούς φορτηγών αυτοκίνητων, τουριστικών λεωφορείων, καθώς και αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ, που διέπονται από τον κανονισμό 561/2006 (διαθέτουν ταχογράφο) και έχουν ολοκληρώσει την απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων αυτών, δύνανται να καταχωρούν και στο νέο ψηφιακό περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, τις αλλαγές και τροποποιήσεις της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του ν. 4808/2021.

Ειδικώς, κατά την πρώτη εβδομάδα καταχώρησης, από 14-12-2022 έως και 21-12-2022, θα υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης αλλαγών και τροποποιήσεων της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, για όλους τους ανωτέρω εργοδότες που είχαν ολοκληρώσει την απογραφική διαδικασία αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να προβούν στις σχετικές δηλώσεις στο νέο ψηφιακό περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Νέα Διαδικασία: «Οργάνωση Χρόνου Εργασίας - Μεταβαλλόμενο/Τροποποιούμενο ανά Ημέρα – Οδηγοί» με τα ίδια χαρακτηριστικά με τη διαδικασία, “Οργάνωση Χρόνου Εργασίας - Μεταβαλλόμενο/Τροποποιούμενο ανά Ημέρα” με τις παρακάτω εξής διαφορές:

Μέρες Προθεσμίας: Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας και Κωδικός Web Service «WTODailyD».

Τα αντίστοιχα XSD και τα συνοδευτικά αρχεία διατίθενται στην αρχική σελίδα του Παραγωγικού και Δοκιμαστικού Περιβάλλοντος με τα ίδια χαρακτηριστικά με την διαδικασία Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Μεταβαλλόμενο.

Πηγή: Taxheaven