Τροχοί & TIR

Από τα 17 συνοδηγοί σε φορτηγά

Στη γενικότερη προσπάθεια να βρεθεί λύση στο τεράστιο πρόβλημα της έλλειψη οδηγών φορτηγών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους νέους οδηγούς να
Σάββατο 04/03/2023 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Στη γενικότερη προσπάθεια να βρεθεί λύση στο τεράστιο πρόβλημα της έλλειψη οδηγών φορτηγών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους νέους οδηγούς να αποκτήσουν εμπειρία μέσω μιας συνοδευόμενης οδήγησης.

Ειδικότερα, από την ηλικία των 17 ετών, οι νέοι θα μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για δίπλωμα και ακόμη θα μπορούν να συνοδεύουν έμπειρους οδηγούς στα ταξίδια, αλλά και να οδηγούν συνοδευόμενοι με όρους που δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Πάντως, τιμόνι μόνοι τους θα μπορούν να πιάσουν από τα 18 τους χρόνια.

Η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με λεπτομερή ανάλυση θα παρουσιαστεί προς έγκριση στο Συμβούλιο Υπουργών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση.

Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η παραπάνω πρόταση της Επιτροπής αναφέρεται μόνο στους οδηγούς φορτηγών και όχι των λεωφορείων, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της IRU. Η Ένωση των Διεθνών Οδικών Μεταφορών ζητά τη διαμόρφωση σχετικής πρότασης και για τους οδηγούς των λεωφορείων και των πούλμαν.

PreviousNext