Τροχοί & TIR

Αποκάλυψη: Πλήρωσε για μη διόδια 10 εκατ. ευρώ

Ως αποζημίωση για την απώλεια εσόδων του παραχωρησιούχου
Τετάρτη 13/03/2024 - 16:09
Κοινοποίηση στα Social Media
Εθνική Οδός Εθνική Οδός
Εθνική Οδός

Το υπ. Μεταφορών κατέβαλε σήμερα το ποσό των 10.134.303 ευρώ στη Νέα Οδό ως αποζημίωση για την απώλεια εσόδων του παραχωρησιούχου λόγω γεγονότων ευθύνης δημοσίου, που συνίστανται στην αδυναμία λειτουργίας των Σταθμών Διοδίων Βαρυμπόμπης, Αγίου Στεφάνου και Χαλκίδας, για τη χρονική περίοδο από 01.01.2023 έως 30.06.2023.

Πρόκειται για τους σταθμούς διοδίων που έπρεπε να έχουν λειτουργήσει και με ευθύνη του κράτους δεν λειτούργησαν, προκαλώντας απώλεια εσόδων για τον παραχωρησιούχο. Αυτή η απώλεια εσόδων υπολογίστηκε στο παραπάνω ποσό με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους, τα οποία επιβεβαιώνονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, όπως αυτά καταγράφονται στα αντίστοιχα κέντρα κόστους του λογιστικού συστήματος του Παραχωρησιούχου για αντίστοιχους σταθμούς και περιόδους, με εφαρμογή διορθωτικών συντελεστών για την προσέγγιση των πραγματικών δαπανών, ανάλογα με τις λωρίδες κυκλοφορίας, τους κυκλοφοριακούς φόρτους και τα μήκη χρέωσης των σταθμών διοδίων.

Με βάση τη σύμβαση Δημοσίου και Παραχωρησιούχου, οι εργασίες κατασκευής των σταθμών διοδίων έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί μέχρι 30 Ιουνίου του 2019. Μετά την ημερομηνία αυτή, ο Παραχωρησιούχος είχε το δικαίωμα να θέσει σε λειτουργία και εκμετάλλευση τους πλευρικούς σταθμούς διοδίων Βαρυμπόμπης και Αγίου Στεφάνου και τον μετωπικό σταθμό διοδίων Χαλκίδας.

Στη συνέχεια η σύμβαση προβλέπει τις αποζημιώσεις Παραχωρησιούχου λόγω Γεγονότων Ευθύνης Δημοσίου.

φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Υπάρχει και συνέχεια

Ατυχώς για το δημόσιο και δυστυχώς για τον Έλληνα φορολογούμενο θα ακολουθήσουν και άλλες αποζημιώσεις, αφού τα διόδια δεν λειτούργησαν και στη σύμβαση προβλέπεται ότι: «Η καταβολή της αποζημιώσεως θα γίνεται εντός μηνός από το τέλος του εξαμήνου κατά το οποίο έλαβε χώρα το γεγονός αυτό και οποιουδήποτε επόμενου εξαμήνου κατά το οποίο εξακολουθεί να διαρκεί το σχετικό γεγονός ή οι εκ αυτού συνέπειες».

Ενδιαφέρον, όσο και λυπηρό, είναι το περιεχόμενο του άρθρου 2.2 στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Πέραν των ανωτέρω η εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος αναλογικής χρέωσης διοδίων τελών με οπτική αναγνώριση, η έναρξη λειτουργίας του οποίου συνδέονταν άμεσα με την έναρξη λειτουργίας των πλευρικών σταθμών Βαρυμπόμπης και Αγίου Στεφάνου, δεν επιτεύχθηκε, καθόσον ο σχετικός διαγωνισμός που προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το έτος 2017 ακυρώθηκε το έτος 2020 ύστερα από έκδοση της αριθμ. 276/2019 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία έγιναν δεκτές οι αιτήσεις αναστολής εκ μέρους και των δύο συμμετεχόντων διαγωνιζομένων σχημάτων και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 38/2020 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Αναμένεται ότι η εγκατάσταση του ως άνω ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων θα έχει ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε λειτουργία την 31.12.2024».

Άλλα μας έλεγαν και άλλα μας έκρυβαν

Διαβάζοντας κανείς την απόφαση καταβολής των 10 εκατ. ως αποζημίωση στον παραχωρησιούχο λόγω της μη λειτουργίας των διοδίων και όλα τα παραπάνω πραγματικά στοιχεία δεν μπορεί παρά να θυμηθεί τις δηλώσεις του τότε υπουργού Μεταφορών ότι διόδια δεν θα γίνουν, ότι διόδια θα λειτουργήσουν αλλά με απαλλαγή των πέριξ κατοίκων κ.α. 

Ποτέ, όμως, δεν ανέφεραν τις συμβατικές υποχρεώσεις του δημοσίου και ότι για κάθε μήνα που περνούσε χωρίς διόδια ο Έλληνας φορολογούμενος χρεωνόταν μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ είτε χρησιμοποιούσε τον δρόμο είτε όχι. Και αυτές οι χρεώσεις συνεχίζονται, αλλά το υπουργείο σιωπά.

PreviousNext