Τροχοί & TIR

Αποκλεισμός κυκλοφορίας στο τμήμα Αγ. Κωνσταντίνου (Λογγού) - Καμένα Βούρλα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε και συγκεκριμένα στο τμήμα Αγ. Κωνσταντίνου (Λογγού) - Καμένα Βούρλα, με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμο
Τετάρτη 16/11/2022 - 11:05
Κοινοποίηση στα Social Media

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε και συγκεκριμένα στο τμήμα Αγ. Κωνσταντίνου (Λογγού) - Καμένα Βούρλα, με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των τοπικών σηράγγων.

Ειδικότερα, την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου, από τις 08:00 έως τις 18:00, θα ισχύσει αμφίπλευρος αποκλεισμός του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Αγ. Κωνσταντίνου (Λογγού) (165,9ο χλμ.) και του Δυτικού Ημικόμβου (Η/Κ) Καμένων Βούρλων(180ο χλμ.).

Κατά το ανωτέρω διάστημα, οι οδηγοί με κατεύθυνση προς Αθήνα θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων και μέσω της Περιφερειακής Οδού Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα οδηγούνται έως τον Α/Κ Λογγού, από όπου και θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο.

Αντίστοιχα, οι οδηγοί που θα κινούνται με κατεύθυνση προς Λαμία, θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Λογγού και μέσω της Περιφερειακής Οδού Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα οδηγούνται έως τον Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων, από όπου και θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο.

Επιπλέον,  καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των προαναφερθέντων ρυθμίσεων, τόσο ο μετωπικός όσο και ο πλευρικός σταθμός διοδίων της Τραγάνας, θα λειτουργεί με μειωμένα κόμιστρα.

Τέλος,  σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

PreviousNext