Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Τετάρτη 20-10-2021 και από ώρα 08:00 έως 16:00 και θα περιλαμβάνουν πλήρη αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ από το 136,6 χιλιόμετρο προς Λαμία και εκτροπή της κυκλοφορίας από Τραγάνα μέχρι Αταλάντη.

Ειδικότερα, για την υλοποίηση του παραπάνω αποκλεισμού θα απαιτηθούν τα κατωτέρω:

1. Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας από την Χ/Θ 136+600 έως την Χ/Θ 137+150 του αυτ/μου Π.Α.Θ.Ε, στην κατεύθυνση προς Λαμία

2. Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας από την Χ/Θ 137+150 έως την Χ/Θ 137+350 του αυτ/μου Α.Θ.Ε , στην κατεύθυνση προς Λαμία

3. Έξοδος από τον αυτοκινητόδρομο στον Α/Κ Τραγάνας (Χ/Θ 137+475) και είσοδος ξανά στον αυτ/μο στον Α/Κ Αταλάντης (Χ/Θ 145+325), μέσω του αριστερού παράπλευρου.

Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου προς τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε στην κατεύθυνση προς Λαμία στον Α/Κ Τραγάνας (Χ/Θ 137+475), με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΙΔ-8: Εργασίες μικρής διάρκειας- Αποκλεισμός κλάδου εισόδου», της εγκεκριμένης μελέτης «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διάφορες εργασίες».

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκτελούνται λόγω εκτέλεσης δοκιμής φόρτισης - εκτροπή κυκλοφορίας.