Τροχοί & TIR

Αρμοδιότητες Χριστίνας Αλεξοπούλου και Νικόλαου Ταχιάου

Με απόφαση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του υπουργού υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες στην Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου κα
Δευτέρα 10/07/2023 - 13:41
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του υπουργού υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες στην Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου και στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νικόλαο Ταχιάο.

Ειδικότερα, στην Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου του Μιχαήλ, ανατέθηκε:

α) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων όλων των οργανικών μονάδων και των συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε αυτή,

β) Η εποπτεία και ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων των κάτωθι φορέων:

βα) Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. («Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.»),

ββ) Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. («Ο.Σ.Υ. Α.Ε.»),

βγ) Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. («ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.»),

βδ) Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. («Ο.Σ.Ε. Α.Ε.»),

βε) Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης («Ο.Α.Σ.Θ.»), και

βστ) Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε. («Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.»).

Στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νικόλαο Ταχιάο του Γεωργίου, ανατέθηκε:

α) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, συμπεριλαμβανομένων όλων των οργανικών μονάδων και των συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε αυτή,

β) Η εποπτεία και ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων των κάτωθι φορέων:

βα) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.,

ββ) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.,

βγ) ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.,

βδ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.,

βε) Έργα Ο.Σ.Ε. Α.Ε. (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.), και

βστ) Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.),

γ) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομών

PreviousNext