Το άρθρο που «καίει» την Αττική Οδό

Τρί, 01/02/2022 - 09:38
Φωτό: Αττική Οδός Α.Ε.

Συγκροτήθηκε η επιτροπή για τη διερεύνηση και εξακρίβωση των αιτίων της διακοπής της κυκλοφορίας επί της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ) την 24η Ιανουαρίου 2022, μετά την εκδήλωση των δυσμενών καιρικών φαινομένων (κακοκαιρία ΕΛΠΙΔΑ), καθώς επίσης και ο επιμερισμός και καταλογισμός τυχόν διαπιστούμενων ευθυνών στους αρμόδιους φορείς λειτουργίας και συντήρησής της.

Τα κρίσιμα σημεία που «καίνε» την Αττική Οδό βρίσκονται στο άρθρο 65 του νόμου 4663/2020 που αναφέρεται στη «διακοπή της κυκλοφορίας στο βασικό οδικό δίκτυο» και προβλέπει «ότι σε περίπτωση διακοπής της κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου, συνεπεία δυσμενών καιρικών φαινομένων για χρονικό διάστημα άνω της μίας (1) ώρας, επιβάλλονται, στους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τη λειτουργία ή/και συντήρηση τμημάτων του εν λόγω δικτύου, κυρώσεις, εφόσον ενέργεια ή παράλειψη αυτών συνετέλεσε στη διακοπή κυκλοφορίας».

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται, επίσης, «ότι εντός τριών (3) ημερών από τη διαπίστωση της διακοπής της κυκλοφορίας, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών συγκροτείται Επιτροπή Διερεύνησης, αντικείμενο της οποίας αποτελεί η διερεύνηση και εξακρίβωση των αιτίων της διακοπής της κυκλοφορίας στο βασικό εθνικό οδικό δίκτυο, καθώς και ο επιμερισμός και ο καταλογισμός τυχόν διαπιστούμενων ευθυνών στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς λειτουργίας ή/και συντήρησης της υποδομής».

Με βάση τα παραπάνω, συγκροτήθηκε η Επιτροπή διερεύνησης της υπόθεσης, η οποία είναι υποχρεωμένη εντός 20 ημερών να υποβάλει το πόρισμά της.

«Προς τον σκοπό επιτέλεσης του έργου της, η Επιτροπή Διερεύνησης δύναται να πραγματοποιεί αυτοψίες, να καλεί σε ακρόαση τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς και να ζητεί από αυτούς κάθε αναγκαίο έγγραφο και στοιχείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να συνδράμουν την Επιτροπή Διερεύνησης θέτοντας αμελλητί στη διάθεσή της κάθε στοιχείο και έγγραφο που είναι αναγκαίο ή που ζητείται από αυτήν για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Η μη χορήγηση των ζητηθέντων στοιχείων προς την Επιτροπή από τις αρμόδιες υπηρεσίες συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη», αναφέρει η απόφαση σύστασης της Επιτροπής που υπογράφεται από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.

Μέλη της Επιτροπής είναι οι:

Ιωάννης Καρνέσης, Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με αναπληρωτή τη Δήμητρα Δάγλα, Μηχανολόγο Μηχανικό με Α΄β. Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ιωάννης Κανελλόπουλος, Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός με Α΄β., Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με αναπληρωτή την Ευγενία Καλοφωλιά, Πολιτικό Μηχανικό με Α΄β., Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Γεώργιος Γιάννινας, Αντιστράτηγος Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νότιου Ελλάδος εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με αναπληρωτή του τον Ελευθέριο Γκαρίλα, Υποστράτηγο προϊστάμενο Κλάδου Τάξης που ορίστηκαν με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.