Τροχοί & TIR

Αστικά Αθήνας-Θεσσαλονίκης: Αντίο Πετρέλαιο, αντίο Φυσικό Αέριο. Στη διαβούλευση ο διαγωνισμός για 700 μόνο ηλεκτρικά λεωφορεία και τρόλεϊ

Σε δημόσια διαβούλευση η «Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο Προμήθειας Λεωφορείων Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας» που αφορά στην προμήθεια έως 700 οχημάτων, όλα ηλεκτρικά αστικά διαφόρων τύπων και τρόλεϊ καθώς και φορτιστές.
Πέμπτη 11/07/2024 - 12:49
Κοινοποίηση στα Social Media
.

Σε δημόσια διαβούλευση η «Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο Προμήθειας Λεωφορείων Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας» που αφορά στην προμήθεια έως 700 οχημάτων, όλα ηλεκτρικά αστικά διαφόρων τύπων και τρόλεϊ καθώς και φορτιστές.

Όπως έχει ήδη γράψει το TΡOXOI & TIR, ο διαγωνισμός αυτός αποτελεί ορόσημο για τις αστικές συγκοινωνίες, καθώς εγκαταλείπεται επίσημα η προμήθεια λεωφορείων πετρελαίου και φυσικού αερίου χάρη στις ανάγκες χρηματοδότησης της προμήθειας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο ενισχύει δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον.

.

Σύμφωνα με τη διαβούλευση (396 σελίδες) η προμήθεια χωρίζεται σε 7 τμήματα και κάθε τμήμα θα περιλαμβάνει 100 περίπου οχήματα (+/-10%) ως εξής:

[…] Midi Ηλεκτρικών αστικών οχημάτων βραδείας φόρτισης 8-10 μέτρων,

[…] Τυπικών Ηλεκτρικών αστικών οχημάτων βραδείας φόρτισης 12 μέτρων,

[…] Αρθρωτών Ηλεκτρικών αστικών οχημάτων βραδείας φόρτισης 18 μέτρων.

[…] σταθμών βραδείας φόρτισης

Σύνολο των προς προμήθεια οχημάτων: … (…)

Χρονική διάρκεια: τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο

• Ηλεκτρικών αστικών οχημάτων ταχείας φόρτισης (ΤΜΗΜΑ 2 της συμφωνίας ως παρακάτω)

[…] Τυπικών Ηλεκτρικών αστικών οχημάτων ταχείας φόρτισης 12 μέτρων,

[…] σταθμών βραδείας φόρτισης

[…] σταθμών ταχείας/ευκαιριακής φόρτισης με εγκατεστημένο παντογράφο και ενσωματωμένο υποσταθμό Μέσης/Χαμηλής τάσης 20/0,4kV

Σύνολο των προς προμήθεια οχημάτων: … (…)

Χρονική διάρκεια: τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο

• Αστικών οχημάτων τύπου Τρόλεϊ με δυνατότητα αυτόνομης κίνησης με συσσωρευτές και φόρτισης κατά την κίνηση (In-Motion Charging) (ΤΜΗΜΑ 3 της συμφωνίας ως παρακάτω)

[…] Τυπικών οχημάτων τύπου Τρόλεϊ 12 μέτρων,

[…] Αρθρωτών οχημάτων τύπου Τρόλεϊ 18 μέτρων.

Σύνολο των προς προμήθεια οχημάτων: … (…)

Χρονική διάρκεια: τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο.

PreviousNext