Αυξημένη κυκλοφορία στις γέφυρες

Παρ, 25/06/2021 - 16:49

Για τη μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνση των οδηγών κατά τις ημέρες και ώρες αυξημένης κυκλοφορίας και προκειμένου οι μετακινήσεις να πραγματοποιούνται με ασφάλεια και με τις μικρότερες δυνατές οχλήσεις, ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ενημερώνει τους οδηγούς για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αναβάθμισης γεφυρών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη εργασίες ενίσχυσης στη γέφυρα κόμβου Ραχών (περί Χ.Θ 242), στη γέφυρα Χολορέματος Αλμυρού (περί Χ.Θ. 294) και στη γέφυρα του Αλιάκμονα (περί Χ.Θ. 469). Στις ως άνω γέφυρες ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (αμφιδρομήσεις) για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, στις οποίες και συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευση.

Για τη διευκόλυνση των οδηγών, παρέχεται συνεχής ενημέρωση μέσω των πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων σε όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου για τα σημεία όπου παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία με ενδεχόμενες καθυστερήσεις. Επιπρόσθετα, οι οδηγοί μπορούν να ενημερώνονται και πριν την έναρξη του ταξιδιού τους για όλες τις ισχύουσες εργασίες και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και για τις προβαλλόμενες πληροφορίες των πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων μέσω της ιστοσελίδας travel.aegeanmotorway.gr, προκειμένου να έχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν.

Με δεδομένες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όλων των εν εξελίξει εργασιών και ιδιαιτέρως του μακροπρόθεσμου έργου ενίσχυσης της γέφυρας του Αλιάκμονα, ενθαρρύνουμε τους οδηγούς για τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό των μετακινήσεών τους λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις κυρίως κατά την επιστροφή τους και να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες ατυχημάτων.